Project Description

Loading...

Hoe flexibiliteit en standaardisatie hand in hand gaan

Elke organisatie kan een punt bereiken waarop er onvoldoende kennis in huis blijkt te zijn om een ingewikkeld data vraagstuk op te lossen. Ondersteuning door een team van experts is dan een welkome oplossing.

Maar dat niet alleen. Je wilt je medewerkers ook meenemen in de nieuwe ontwikkelingen. Hen op kennisniveau verder bekwamen. Hoe helpt Aorta hierbij?

Een verhaal uit de praktijk

Toen de farmaceutische groothandel Brocacef in 2016 de apotheken en groothandelsactiviteiten van Mediq overnam, stond zij voor een grote uitdaging.

Een nieuwe BI-omgeving

Hoe integreer je beide BI-omgevingen tot een gezamenlijke nieuwe informatieplatform, met uniforme tools? Zowel Brocacef als Mediq werkten in verschillende BI-omgevingen en ook met verschillende BI-tools. Daarbij hebben zij ieder hun afzonderlijke data en rapportages én ieder weer eigen deelprocessen. Denk aan alle datastromen binnen de financiële systemen, de Retail, de ziekenhuisfarmacie, patiëntengegevens, de logistieke systemen, data uit het thuiszorgsystem et cetera. Een enorme hoeveelheid aan afzonderlijke gegevens die samen moeten komen in een nieuwe BI-omgeving.

Aorta, voor de fusie al partner van Brocacef, bracht haar specialisme in. Met behulp van een Service Level Agreement, dat de goedkeuring ontving van de business, kreeg Aorta de verantwoordelijkheid voor het beheer en de doorontwikkeling van de totale informatievoorziening uit het huidige en het nieuw te bouwen datawarehouse.

Al met al een intensief traject, omdat de ontwikkelingen tussendoor nooit stil staan. Bestaande processen worden efficiënter ingericht dan voorheen, nieuwe inzichten worden direct onderzocht en toegepast, problemen worden opgelost.

De rol van Aorta

Voor complexe trajecten zoals bij Brocacef is een bijzondere expertise nodig. Aorta heeft die. Als partner denkt Aorta actief mee met het team van Brocacef en heeft daarin een adviesrol. Over de slimste manier van migreren van bestaande systemen, het integreren van oude en nieuwe systemen en over het overzetten van de huidige data rapportages.

Kennisoverdracht

Maar partner zijn houdt meer in. De overeenkomst is voornamelijk ook gericht op kennisoverdracht. Het trainen van de mensen bij Brocacef, hen die kennis bijbrengen. Zodat zij ook zelf groeien in de veranderde omgeving. Wat kun je sneller en efficiënter oplossen? Met de experts van Aorta als vraagbaak, bekwamen zij zich meer en meer.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Aorta stelt diverse taakgroepen op voor de samenwerking. Bijvoorbeeld voor rapportages, BI Publisher, ETL et cetera. Ook stelt zij per vraagstuk een eigenaar aan, om zo altijd een verantwoordelijke te hebben bij eventuele problemen. De rol van Aorta breidt zich inmiddels verder uit, waarbij ook het beheer een onderdeel van de taken vormt.

De samenwerking tussen Brocacef en Aorta laat zien hoe een partnerschap met Aorta kan werken. Niet louter gebaseerd op het oplossen van vraagstukken met bijzondere kennis en kunde, maar gericht op kennisoverdracht om ook medewerkers zich verder te laten ontwikkelen.

Ben jij benieuwd hoe kan Aorta jou helpen?