Project Description

Loading...

Data van zorginstellingen leveren cruciale informatie.

Zorginstellingen beschikken over een schat aan data uit de vele patiëntendossiers. Data, die kunnen leiden tot waardevolle informatie, mits op de juist manier ontsloten.

Toegang tot die informatie is voor zorginstellingen zelf van belang, maar ook gemeenten, zorgverzekeraars en financiers stellen er hoge eisen aan. Bovendien beschikken veel partijen zelf over geavanceerde BI-tools om data op hoog niveau te analyseren. Hoe zorg je er als zorginstelling voor om op minstens hetzelfde niveau te opereren?

Meer weten over applicaties voor zorginstellingen?

Een verhaal uit de praktijk

Zorginstellingen en data

Zorginstellingen beschikken over een schat aan data uit de vele patiëntendossiers. Data, die kunnen leiden tot waardevolle informatie, mits op de juist manier ontsloten. Toegang tot die informatie is voor de zorginstelling zelf van belang, maar ook gemeenten, zorgverzekeraars en financiers stellen er hoge eisen aan.

Zorgverzekeraars beschikken inmiddels over geavanceerde BI-tools om data op hoog niveau te analyseren. Dat betekent dat zorginstellingen op minstens hetzelfde niveau moeten opereren.

Elektronisch patiëntendossier

Voor Tactus, een grote verslavingszorginstelling in Overijssel, Gelderland en Flevoland, reden om het veelgebruikte BI-systeem onder de loep te nemen. Enerzijds om zelf met scherpere analyses tot een beter inzicht te komen, anderzijds om bevindingen uitgebreider te kunnen visualiseren.

Specifieke kennis

Irene Romeijn, hoofd van de afdeling Informatie Management bij Tactus, legt de meerwaarde van Aorta uit: ‘Onze bestaande BI-omgeving had beperkte mogelijkheid om data te verwerken zoals we dat zelf graag willen doen. We wilden er meer uithalen en ook uitkomsten beter visualiseren. Bovendien bleven alle data opgesloten binnen het systeem, kenmerkend overigens voor meer zorgsystemen.

Via omwegen losten we het op, maar dat kostte veel tijd. Aorta heeft die specifieke kennis wel en bood de helpende hand. Onder andere op het gebied van technologische kennis en bij het ontdekken van de juiste tools configuratie. Het leverde ons een enorme verbetering op qua technologische kennis. En we maken nu de vertaalslag van statische rapportages naar data-analyse.’

Wat houdt de applicatie precies in?

De geavanceerde applicatie die Aorta ontwikkelde helpt zorginstellingen vooruit op minimaal vier aandachtsgebieden:

  1. Kwaliteit en effectiviteit

De applicatie geeft een gedetailleerde en nauwkeurige visualisatie van bijvoorbeeld de cliënttevredenheidsscore en het behandeleffect. Specifiek voor Tactus brengt de tool nu de behandelingsverzadiging in kaart: wanneer heeft een behandeling geen toegevoegde waarde meer? De applicatie toont ook de best practices, zoals welke behandelaars als beste uit de bus komen en welke factoren ervoor zorgen dat een dossier snel gesloten kan worden.

  1. Big Data en regionaal inzicht

De zorgvraag verschilt per regio. Door openbare data over gezondheid te combineren met de eigen data, kan een zorginstelling verantwoorden welk soort regio zij bedienen en waarom zij bepaalde budgetten toewijzen. Ook kan de zorginstelling inspelen op de behoefte van verzekeraars en gezamenlijk de aanpak afstemmen op de regionale behoefte.

  1. Zorgverkoop

Hoe houd je grip op de prestaties en budgetten die je afspreekt met zorgverzekeraars en beperk je onbetaalde zorg tot een minimum? Tijdig bijsturen is dan belangrijk. De applicatie toont hoeveel budget er nog is per verzekeraar of wanneer je een patiëntenstop kunt overwegen. Ook krijg je inzicht in de wachtlijst per verzekeraar.

  1. Klantgroepen

Elke patiënt is uniek. Toch kun je aan de hand van eigenschappen en kenmerken van patiënten klantgroepen genereren en daarmee patiënten die potentieel hoge kosten met zich meebrengen in beeld brengen.

Toekomst

Met het oog op alle ontwikkelingen in de zorg is de applicatie een vooruitgang.

Irene: ‘Onze informatiebehoefte neemt enorm toe. We staan nu qua kennis op een hoger niveau,  dat geeft o.a. een betere positie in de zorgverkoop. Aorta bracht de technologische kennis en de tools waarmee onze mensen op sleutelposities uit de voeten kunnen.’